ENGLISH
PROFIL ZAMĚŘENÍ NÁŠ TÝM KONTAKTY VEŘEJNÁ SLUŽBA ČLÁNKY

JUDr. Karol Hrádela
Kancelář:

Pod Beránkou 1
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika

tel.: +420 224 390 311
fax: +420 224 390 312
e-mail: akhradela@akhradela.cz
http://www.akhradela.cz

Advokátní kancelář JUDr. Hrádely byla založena v červenci r. 1990, v prvním měsíci prvního roku existence svobodné advokacie. Patří mezi nejstarší advokátní kanceláře v ČR. Jejím zakladatelem byl JUDr. Karol Hrádela.

Základním principem kanceláře je zabezpečit poskytování komplexních právních služeb v jednom místě pro potřeby klientů zejména z podnikatelské oblasti. Z uvedeného důvodu v sídle advokátní kanceláře působí nejen advokáti, ale i osoby, které nemohou být společníky advokátní kanceláře zejména daňoví a ekonomičtí poradci a konzultanti. Kancelář je tak schopna zabezpečit veškeré právní služby pro potřeby podnikatelům již od etapy úvah o zahájení jejich podnikatelské činnosti či založení nebo akvizice společnosti v České republice. Kancelář zabezpečuje nejen vstupní právní a ekonomickou due diligence, ale i následné komplexní právní služby pro takovéhoto podnikatele s cílem prověření uvažované transakce a zlepšení znalosti klienta o stavu společnosti, do které chce investovat, o možnostech investic v daném místě (šetření na stavebních úřadech, katastrálních úřadech atd.). Takovýto due diligence bývá prováděn v případě zájmu klienta i následně s cílem ověření činnosti managementu a předcházení možných komplikací.

Pro realizaci požadavku na komplexní služby kancelář spolupracuje i s dalšími odborníky působícími mimo sídlo kanceláře např.: soudní znalci, soudní exekutoři, tlumočníci, překladatelé, patentoví poradci.

Kancelář se nachází v pěší vzdálenosti od autobusové, tramvajové a nově budované zastávky metra Horoměřická, na okraji komplexu řadových rodinných domů v obytné čtvrti Beránka. Pro svoji činnost má kancelář zabezpečeno veškeré technické zázemí včetně vlastního archivu přímo v sídle kanceláře. Pro potřeby klientů je vyřešeno i parkování přímo u sídla kanceláře.

Mezi klienty advokátní kanceláře patří tuzemští i zahraniční jednotlivci i společnosti, kteří zejména vyhledávají individuální přístup při řešení svých záležitostí a očekávají služby přizpůsobené svým potřebám. Kancelář ve své činnosti využívá zkušeností kolektivu pracovníků při řešení jak drobných záležitostí klientů, tak i při správě mnohamiliardového majetku, pomoci v krizových situacích včetně trestněprávních atd.

Poskytování služeb se řídí předpisy o advokacii, zejména zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii a dále stavovskými předpisy vydanými Českou advokátní komorou. Advokátní kancelář JUDr. Karola Hrádely striktně dbá na dodržování Pravidel profesionální etiky a soutěže advokátů vydaných Českou advokátní komorou. Mezi základní povinnosti advokáta patří povinnost mlčenlivosti, která se vztahuje na veškeré skutečnosti, které se advokát dozvěděl v souvislosti s poskytováním svých služeb. Tato povinnost se vztahuje i na všechny zaměstnance advokáta.

(c) 2007 Advokátní kancelář JUDr. Karol Hrádela Created by Weria