ENGLISH
PROFIL ZAMĚŘENÍ NÁŠ TÝM KONTAKTY VEŘEJNÁ SLUŽBA ČLÁNKY


Kancelář:

Pod Beránkou 1
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika

tel.: +420 224 390 311
fax: +420 224 390 312
e-mail: akhradela@akhradela.cz
http://www.akhradela.cz


Materiály pro studenty VŠO

19.04.2020Stáhnout souboryVyhodnocení judikatury Ústavního soudu České republiky

21.09.2015

Na základě četných diskuzí k předvídatelnosti rozhodování soudů v ČR jsem se pokusil zpracovat tabulku zachycující veškeré judikáty Ústavního soudu ČR. Lze z ní jedoduše dovodit, jakou naději mají navrhovatelé u ÚS ČR, že se svým návrhem uspějí.

Stáhnout tabulkuStanovisko k utajované připravované dohodě se svatým stolcem

4.10.2014

Příspěvek věnovaný jednání českých ústavních činitelů se svatým stolcem, které bylo před občany utajované. Jednalo se o uzavření smlouvy, která má zabránit případným budoucím změnám zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Text také informuje o neochotě státních orgánů sdělit občanu požadované informace.

Stáhnout článek

Přílohy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9"Co bylo ukradeno, musí být vráceno" aneb právní rozbor k problematice restitucí církevního majetku

28.03.2012, upraveno 09.05.2012

Četné vzájemné osočování a napadání spoluobčanů kvůli církevním restitucím, bouřlivé diskuse, z kterých jsem měl pocit, že spíš diskutující projevují své názorové přesvědčení, než by věcně argumentovali ve prospěch svých stanovisek či k vyvrácení případných nedostatků v argumentaci svých protivníků, mne přivedlo k potřebě si sám pro sebe ozřejmit, zda mají pravdu jedni či druzí. Sebekriticky přiznávám, že jsem vůbec netušil při zahájení práce, k jakým závěrům dospěji. Po bedlivé analýze jsem zjistil skutečnosti mnohdy i velmi překvapivé, které v diskusích nezazněly, a které mohou zdokladovat či vyvrátit závěr o tom, zda se mají, musí, mohou, nesmí či nemají z právních důvodů provádět církevní restituce. Delší dobu jsem váhal, jak se získanými poznatky naložit. Velmi dobře si uvědomuji možná rizika a dopady zveřejnění svých závěrů, když nelze očekávat, že by bylo mnoho těch, kteří tento rozbor uvítají. Slib daný při promoci a povinnost advokáta chránit právní stát mne pak přivedly k napsání tohoto rozboru, který jsem se snažil zpracovat podobně jako jedna z nejznámějších osobností naší právní historie profesor Hobza při psaní jeho publikace k podobnému tématu. Ten jí uvedl takto: „ Úvod. Studie o Modu vivendi je prosta jakýchkoli mých osobních ambicí nebo motivů. Má sloužiti toliko vědecké pravdě. Svobodný, osobními a politickými ohledy nezatížený rozbor konfesních otázek může národu prospěti a prospěje v každém případě: ať s tím rozhodující kruhy souhlasí nebo nesouhlasí. Soudím, že dnes více než kdy jindy potřebujeme u nás odborných rozborů a posudků v oblasti veřejného práva a veřejných zájmů. Je to ovšem někdy věc mrzutá, že by si otevřeným slovem právě v konfesních věcech u nás někdo rozmnožil počet přátel, nelze zajisté očekávati. V Praze dne 21. prosince 1930.“ Dovolím si zároveň předem poděkovat laskavému čtenáři za jeho věcné připomínky a omluvit se za rozsah této práce. Chtěl-li jsem však závěry, ke kterým jsem dospěl, řádně odůvodnit, nedokázal jsem ji zkrátit, když i tak jsem některé odkazy a principy byl nucen vynechat, aby práce nebyla neúměrně rozsáhlá.

Stáhnout celý článekPřipomínky k diskuzi k církevním restitucím

Dne 17. dubna 2012 se uskutečnilo Žofínské fórum na téma: "Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků?" Na něm jsem písemně položil přiložené otázky. Přestože jsem byl prvním přihlášeným, k odpovědi na mé dotazy nedošlo. Z uvedeného důvodu jsem se hlásil do diskuse i zvednutím ruky tak, abych alespoň zjistil, zda dostanu odpověď jiným způsobem. Když mne začal sledovat celý sál, byl jsem před ukončením fóra vyvolán moderátorem a jím dotázán na emailovou adresu s tím, že na ni obdržím odpověď na své nezodpovězené otázky. Adresu jsem předal a odpovědi či mlčení diskutujících na položené otázky na své stránce zveřejním. Na fóru vystoupili a snad zodpoví dotazy Alena Hanáková, ministryně kultury České republiky, Dominik Duka, kardinál, arcibiskup pražský, Jiří Schwarz, Národní ekonomická rada vlády, Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví, Marek Benda, poslanec, PSP ČR, a místo původně ohlášeného Vítězslava Jandáka, poslance, PSP ČR, vystoupil senátor Jiří Dienstbier. Na otázky odpověděli Jiří Dienstbier a Jiří Schwarz, i jejich odpovědi jsou pod otázkami zveřejněné. Do dnešního dne ostatní diskutující svoji odpověď nezaslali.

Příloha: Položené otázky a doručené odpovědi
(c) 2007 Advokátní kancelář JUDr. Karol Hrádela Created by Weria